Slaboproud |

Slaboproud

Slaboproud


EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace


V oblasti EZS se naše společnost zabývá především rozsáhlejšími instalacemi, zejména do průmyslových závodů, hotelů, státních institucí, administrativních budov, bank a dalších objektů obdobného charakteru. Podle požadavků klienta a stupně bezpečnostního rizika volíme nejvhodnější variantu řešení. Při návrhu systému i následné instalaci se naši pracovníci řídí soustavou norem ČSN EN 50 131-x a směrnicemi České asociace pojišťoven. Toto se týká nejen výběru jednotlivých komponentů, ale i způsobu jejich rozmístění a provedení instalace datových a napájecích rozvodů. Veškerá zařízení dodávaná naší společností, mají předepsané homologace, vydané příslušnou akreditovanou zkušebnou. K instalacím využíváme kompletní nabídku čidel a prvků, jak v provedení „klasickém, drátovém“, tak v provedení „bezdrátovém“.

Bezdrátová varianta je vhodná zejména do objektů, kde interiér neumožňuje instalaci drátových rozvodů běžným způsobem. Systém zabezpečení proti vloupání je možné doplnit o čidla požární a plynové detekce, snímače prostředí, případně doplňkovým zařízením pro komunikaci. Všechny typy ústředen je možné připojit k pultu centralizované ochrany bezpečnostní agentury pomocí telefonní linky, rádiového přenosu, případně přenosu prostřednictvím mobilního telefonu. Obdobné funkce je možné aplikovat pomocí telefonního komunikátoru, kdy hlasová zpráva je přenášena přímo na předvolená telefonní čísla účastníka.

Pro náročnější aplikace lze integrovat do systému EZS i systém kontroly přístupu a tím podstatně zvýšit bezpečnost zajištěného objektu. Nabízený sortiment programového vybavení umožňuje jak snadné programování pomocí PC, tak dálkový dohled nad systémem, jeho správu, vyhodnocování a tisk událostí z paměti systému. Stále častěji je využíváno grafické zobrazení objektů na PC, s přesnou lokalizací poplachové události. Do tohoto grafického SW je možno integrovat i systémy EPS, CCTV, případně kontroly vstupu.

Nejpoužívanější prvky pro plášťovou ochranu:
magnetické kontakty, detektory tříštění skla, infračervené a mikrovlnné závory, infrapasivní, mikrovlnná a duální čidla velkého dosahu

Prvky pro vnitřní prostorovou ochranu:
pasivní infradetektory PIR, mikrovlnné a duální detektory, ultrazvuková čidla

Prvky pro doplňkovou ochranu:
vibrační a otřesové snímače, trezorová a bankomatová čidla, čidla poslední bankovky, tísňové hlásiče

Prvky perimetrických systémů:
infračervené a mikrovlnné závory, infrapasivní, mikrovlnná a duální čidla velkého dosahu, speciální systémy pro detekci narušení oplocení, speciální čidla pro skrytou detekci pohybu ve vymezené zóně

Prvky mechanického zabezpečení:
bezpečnostní fólie, elektromechanické zámky

Prvky kontroly přístupu:
bezdotykové čtečky, čtečky Dallas čipů, docházkové terminály

Elektrická zabezpečovací signalizace:
ADEMCO- MICROTECH (systém Galaxy), DSC, Roconet, ELKRON, Jablotron

Čidla: DSC, Sentrol, Optex

Perimetrie: systémy výrobců: Senstar – Stellar Co., RADIOVISOR, OPTEX

Pulty centrální ochrany: Radom, Gespa


EPS - Elektrická požární signalizace


Elektrická požární signalizace slouží k tomu, aby detekovala požár již při jeho vzniku a rychle přivolala na místo vznikajícího požáru osobu, která je schopna začínající požár zlikvidovat nebo přivolat další pomoc. Mezi hlavní úkoly elektrické požární signalizace patří rychlé a spolehlivé určení místa požáru již v samém počátku zahoření, vyhlášení poplachu, aktivace a řízení evakuačního systému v zasažených oblastech. Elektrická požární signalizace tvoří základní součást systémů požárně bezpečnostního zařízení, neboť její význam ve většině případů převyšuje ostatní zabezpečovací systémy jak z hlediska hodnoty chráněného majetku, tak také její základní, nenahraditelnou úlohu ochrany života a zdraví osob.

Naším hlavním programem je instalace a servis zařízení zejména těchto výrobců:

Schrack econet, Esser, Zettler, Siemens, Lites Liberec.
Rovněž dodáváme systémy BOSCH, CONTROL EQUIPMENT a Eltek.

Trendem technického rozvoje posledních let se staly integrované bezpečnostní systémy, kdy výstupy jednotlivých podsystémů (EZS, EPS, CCTV, ACCESS) jsou zobrazovány jako celek na grafickém zobrazení zabezpečovaného objektu, kde můžeme sledovat dění v objektu v návaznosti na stav čidel jednotlivých podsystémů. V případě poplachové události jsou vyznačena místa jejich vzniku. Pro urychlení zásahu požární jednotky je možné vytisknout zásahový protokol s potřebnými údaji.

Komplexní program systémů EPS těchto výrobců:

Schrack Seconet, Zettler ČR TYCO Fire a Security, ESSER NOVAR, Siemens Building Technologies s. r. o., Lites a. s., BOSCH PHILIPS, Eltek, CONTROL EQUIPMENT ...


AVT - Audio-video technika a průmyslová televize CCTV

Systém CCTV, je často uváděn pouze jako doplňkové zařízení pro ochranu objektu. S rozvojem technických a užitných parametrů jeho komponentů se však stal nedílnou součástí ochrany rozsáhlých objektů. Své místo si však stále více nachází i u menších objektů a drobných uživatelů. Slouží nejen jako důležitá součást pasivní ochrany , ale i ke sledování technologických procesů, pohybu osob a vozidel, verifikaci signálů ze systémů EZS, EPS, kontroly přístupu apod. Důležitou roli hraje i při řízení evakuace osob u větších objektů.

Naše společnost nabízí instalace pro vnitřní i vnější prostředí, s použitím komponentů renomovaných výrobců, vybíraných podle požadavků klienta na vlastnosti systému. V nabídce jsou zařízení jak s klasickým analogovým zpracováním signálu, která jsou sice cenově výhodnější, ale pro složitější aplikace mají řadu negativních vlastností, tak zařízení s digitálním zpracováním signálu. Digitální zpracování signálu, zejména záznam a zpětné vyhledávání události z paměti, kvalita záznamu, jeho uchování a další zpracování, zcela jednoznačně hovoří ve prospěch této technologie.

V nabídce jsou systémy jednoduché, pro připojení několika kamer, až po rozsáhlé systémy s desítkami kamer, několika monitorovacími pracovišti, dálkovým řízením otočných kamer, přenosem signálů po optických kabelech, telefonních linkách, sítích LAN,WAN a pod. Nabízené typy kamer, jak v černobílém, tak zejména v barevném provedení, mají snímací prvky s extrémní citlivostí, která zaručuje kvalitní obraz i za špatných světelných podmínek. V nabídce jsou i kamerové sestavy AutoDome, umožňující automatické přednastavení jednotlivých pozic, ostření a ZOOM objektivu. Jsou v provedení pro vnitřní, ale zejména venkovní použití. Před zpracování návrhu systému CCTV nabízíme provedení kamerové zkoušky přímo v objektu, který má být monitorován. Tím se zjistí jak světelné podmínky snímané scény, tak vhodný typ objektivu, případně nutnost použití dalších prvků. Následně zpracovaný návrh tak může být optimalizován podle konkrétních zjištěných podkladů.

Kamerové systémy:
Bosch, Philips, Sony, Videotronic, Mintron a další dle požadavků zákazníka

 


Ozvučovací systémy


V naší nabídce najdete ozvučovací systémy firem Philips, PASO, AREMIC.

Řídící centrály těchto systémů jsou modulárního provedení a pro konkrétní instalaci se volí vhodná konfigurace podle momentálních potřeb klienta. Široká škála příslušenství, jako jsou reproduktory, mikrofony, automatické digitální přehrávače hlášení apod. umožňuje dokonalé využití systému i v náročných interiérech. Důležitou roli sehrává i využití ozvučovacího systému jako požárního a evakuačního rozhlasu v rozsáhlých objektech. Toto využití má určitá specifika, daná normou a prováděcí vyhláškou pro systémy požárního rozhlasu.

 


Anténní rozvody
systému STA


Rozvody TV a FM signálu instalujeme ve standardní kvalitě podle Vašich požadavků. Pro samotný návrh hlavní přijímací stanice stačí znát Vámi požadovaný počet satelitních, pozemních TV a radiových VKV programů. Konkrétní techniku volíme podle okolností, ale vždy od špičkových výrobců. Dodáváme rovněž profesionální satelitní techniku.


Systém kontroly přístupu osob a docházky


Systém kontroly přístupu osob je založen na principu získávání informací o jednotlivých průchodech dveřmi ovládaných čtečkami karet. Tyto systémy umožňují dokonalý přehled o pohybu osob. Pro průchod je třeba mít patřičnou kartu a současně, pokud je to požadováno, znát kód. Při ztrátě je možné kartu ihned vyřadit ze seznamu oprávněných karet a zamezit jejímu zneužití. Podle zařazení mohou mít pracovníci různou úroveň přístupu do určených míst s možností časového omezení.

Čtečky mohou pracovat autonomně, nebo mohou být připojeny k řídícímu počítači. Tento počítač slouží jako datová základna údajů o právech přístupu jednotlivých nositelů karet tj. právu vstoupit v určený čas do vybraných dveří. Operátoři počítače mají individuálně přidělená práva přístupu k jednotlivým činnostem programu.

V systému je možné sledovat vybrané pohyby osob a řadu dalších informací o činnosti systému, který je variabilně přizpůsobitelný potřebám zákazníka.

Jako nosné médium je možné využívat klasické magnetické karty, bezkontaktní karty pasivní i aktivní, Dallas čipy, Wiegand, Proximity a další. Současně je možné údajů využívat i při zpracování mzdové agendy, veřejného stravování a dalších placených služeb.


Systém automatického lokálního hašení


Nabízený systém automatického lokálního hašení je nový způsob ochrany menších uzavřených celků proti požáru. Využívá patentovaného principu speciální hadičky, která rozvádí hasící médium v chráněném prostoru. Pokud vznikne požár, hadička se propálí v místě nejvyšší teploty. Vzniklý otvor vytvoří trysku, kterou přímo do místa požáru proniká hasivo. Hlavním druhem používaného média je plynné hasivo FE 36, které má schválení hygienika pro použití v uzavřených prostorech, schválení PAVUS pro hasící systémy do 1kV a schválení IBM a Hawlet-Packard Comp. pro hašení systémů výpočetní techniky.

Jednou z hlavních výhod tohoto média je minimální „teplotní šok“, ve srovnání s CO2 , neboť bod varu je pouze –2°C. Po hasebním zásahu nejsou hasivem zničeny ani tiskoviny, což je s výhodou využíváno k ochraně archivů. Největší výhodou nabízeného systému je okamžitá reakce, bez zásahu obsluhy. Hlavní oblastí využití jsou rozvaděče do 1kV, kabelové kanály, výpočetní technika, telefonní ústředny, napájecí zdroje, uzavřené výrobní technologie, archivy, sklady, automatické kotelny apod. Systém lze provozovat i ve vzájemné vazbě na EPS, případně další technické vybavení objektu.

 


Systém jednotného času


Nabízíme zpracování projektové dokumentace a provedení kompletní realizace systému distribuce jednotného času vyráběného firmami PRAGOTRON, KADLEC, MOBATIME. Tyto systémy umožňují pokrýt širokou škálu požadavků zákazníka na zobrazování časového údaje v interiéru i ve venkovním prostředí.


Servisní činnost


Ke všem našim aplikacím zajišťujeme s našimi partnery smluvně záruční i pozáruční servis. Naše společnost též přebírá do servisu zařízení, které instalovala jiná společnost. V rámci provádění servisu systémů instalovaných u zákazníků, kde je to smluvně dohodnuto, je zaručen dojezd na servisní zásah v nejkratším čase do 6 hodin po vyrozumění o závadě. V ostatních případech je doba dojezdu dohodnuta smluvně a je respektován požadavek zákazníka. Vlastní odstranění poruchy je většinou okamžité, nejdéle však do 12 hodin po příjezdu na poruchu. Pokud dojde k servisním zásahům po poruchách způsobených vyšší mocí – bouřky apod., je zařízení u zákazníka uvedeno do stavu, kdy splňuje minimální provozní a bezpečnostní požadavky. Doba opravy a uvedení do původního stavu je dohodnuta dodatečně.

Prohlídky zařízení a kontroly provozuschopnosti a revize, jsou prováděny podle ČSN EN 50131-1. Zkoušky činnosti zařízení EZS při provozu jsou prováděny podle předpisů uvedených výrobcem v návodech k obsluze, montáži a kontrole funkčních schopností zařízení.

Pravidelná kontrola provozuschopnosti EPS je prováděna podle vyhl. č. 246/2001 Sb. a to měsíčně, pololetně a ročně. Pravidelné zkoušky činnosti zařízení EPS při provozu jsou prováděny pomocí zkušebních přípravků a podle návodů výrobců k obsluze, montáži a kontrole funkčních schopností zařízení.

Četnost pololetních prohlídek a ročních revizí zařízení CCTV se neřídí obecně závaznými předpisy, údržba zařízení obecně je doporučena v ČSN EN 50132-7.

Četnost pololetních prohlídek a ročních revizí ostatních instalovaných zařízeních se neřídí normami, ani jinými obecně závaznými předpisy. Prohlídky jsou prováděny pomocí měřidel a manuálním zkoušením při současné kontrole funkcí. Na tyto činnosti jsou uzavřeny smluvní vztahy.


Revize elektrických zařízení


Provádíme revize elektrických zařízení v oblastech:

/ výchozích revizí el.zařízení (nových resp.rekonstruovaných) podle současně platných předpisů ČSN-EN

/ pravidelných revizí el.zařízení provedených podle původně platných předpisů ČSN ve lhůtách stanovených současně platnými ČSN-EN

/ pravidelných revizí el.zařízení pracovních strojů,spotřebičů a ručního el.nářadí v rozsahu požadavků současně platných ČSN-EN

/ revize odběrných míst - s vystavením formuláře "Podklad pro uzavření smlouvy .... " o odběru elektrické energie

  


PROTECHNIK elektro - montážní a obchodní firma


Sídlo společnosti:

PROTECHNIK elektro s.r.o. 
Sokolovská 428/130
180 00 Praha 8

IČO: 28876342  /  DIČ: CZ28876342

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150595

telefon 272 681 990  +420 272 681 990  mobil: 6060 054 226  +420 606 054 226  mail: info@protechnikelektro.cz  info@protechnikelektro.cz


Provozovna
a doručovací adresa:

Starokolínská 2783
Praha 9 - Újezd nad Lesy
190 16 

  SILNOPROUD  


  SLABOPROUD  


  MĚŘENÍ A REGULACE  


 

  HROMOSVODY  


  REFERENCE  


  KONTAKT