Hromosvody

Nabízíme dodávku a montáž jímacích vedení a uzemňovacích soustav.

Veškeré práce provádíme dle platných norem ČSN a z certifikovaných materiálů.

Ke každé zakázce je vypracována příslušná revizní zpráva.

Na provedené práce poskytujeme záruku 36-72 měsíců.