Revize elektrických zařízení

Provádíme revize elektrických zařízení v oblastech:

* výchozích revizí el.zařízení (nových resp.rekonstruovaných) podle současně platných předpisů ČSN-EN

* pravidelných revizí el.zařízení provedených podle původně platných předpisů ČSN ve lhůtách stanovených současně platnými ČSN-EN

* pravidelných revizí el.zařízení pracovních strojů,spotřebičů a ručního el.nářadí v rozsahu požadavků současně platných ČSN-EN

* revize odběrných míst - s vystavením formuláře "Podklad pro uzavření smlouvy .... " o odběru elektrické energie