PROTECHNIK ELEKTRO - silnoproud, slaboproud, rozvody, speciální rozvody, hromosvody

protechnikelektro.cz

 

Hlavní nabídka

Profil společnosti
Silnoproud
Slaboproud
Měření a regulace
Hromosvody
Reference
Volná místa

Další možnosti

Kniha návštěv
Kontakty
Registrace
Kontaktujte nás
Vyhledávání
Mapa webu
Textová verze stránek
Homepage

Anketa

Jak jste nás našli?
seznam.cz
20%
google.cz
20%
centrum.cz
20%
reference
20%
jiný způsob
20%
Celkem hlasů: 20398
Pondělí 20.5.2019
Svátek má Zbyšek

Nejnovější dokumenty

Reference
Hromosvody
Detekce plynů
Měření a regulace
Revize elektrických zařízení

Důležité kontakty

PROTECHNIK elektro s.r.o.:
+420 272 681 990
info@protechnikelektro.cz
 Výroba webových stránek

Předpověď počasí

Servisní činnost

Ke všem našim aplikacím zajišťujeme s našimi partnery smluvně záruční i pozáruční servis. Naše společnost též přebírá do servisu zařízení, které instalovala jiná společnost. V rámci provádění servisu systémů instalovaných u zákazníků, kde je to smluvně dohodnuto, je zaručen dojezd na servisní zásah v nejkratším čase do 6 hodin po vyrozumění o závadě. V ostatních případech je doba dojezdu dohodnuta smluvně a je respektován požadavek zákazníka. Vlastní odstranění poruchy je většinou okamžité, nejdéle však do 12 hodin po příjezdu na poruchu. Pokud dojde k servisním zásahům po poruchách způsobených vyšší mocí – bouřky apod., je zařízení u zákazníka uvedeno do stavu, kdy splňuje minimální provozní a bezpečnostní požadavky. Doba opravy a uvedení do původního stavu je dohodnuta dodatečně.

Prohlídky zařízení a kontroly provozuschopnosti a revize, jsou prováděny podle ČSN EN 50131-1. Zkoušky činnosti zařízení EZS při provozu jsou prováděny podle předpisů uvedených výrobcem v návodech k obsluze, montáži a kontrole funkčních schopností zařízení.

Pravidelná kontrola provozuschopnosti EPS je prováděna podle vyhl. č. 246/2001 Sb. a to měsíčně, pololetně a ročně. Pravidelné zkoušky činnosti zařízení EPS při provozu jsou prováděny pomocí zkušebních přípravků a podle návodů výrobců k obsluze, montáži a kontrole funkčních schopností zařízení.

Četnost pololetních prohlídek a ročních revizí zařízení CCTV se neřídí obecně závaznými předpisy, údržba zařízení obecně je doporučena v ČSN EN 50132-7.

Četnost pololetních prohlídek a ročních revizí ostatních instalovaných zařízeních se neřídí normami, ani jinými obecně závaznými předpisy. Prohlídky jsou prováděny pomocí měřidel a manuálním zkoušením při současné kontrole funkcí. Na tyto činnosti jsou uzavřeny smluvní vztahy.

PROTECHNIK elektro - silnoproud, slaboproud, rozvody, speciální rozvody, hromosvody